Lemony Snicket: En serie uheldige hendelser

Mandag 15 . mars 22.00

Lemony Snicket: En serie uheldige hendelser

Info

Violet, Klaus og Sunny Baudelaire er tre unge, men meget intelligente barn, som en dag får vite at deres foreldre har omkommet i en brann. De har etterlatt dem en usannsynlig stor formue, som de ikke kan røre før den eldste av barna er myndig. De blir sendt for å bo hos Greve Olaf - en grådig fjern slektning og oppdager fort at han kun er ute etter å få hele formuen for seg selv.

Se filmen