Annonsere på FOX

Om FOX International Channels Norge

FOX International Channels er et av verdens største TV konsern med en global distribusjon mot mer enn 1,6 milliarder husholdninger.

I Norge tilbyr vi 3 TV-kanaler ved National Geographic Channel, FOX, og BBC BRIT.  Samtlige kanaler er gratis, og har full distribusjon i Norge.  

National Geographic Channel har programmer innenfor sjangeren kalt Smart TV. 

FOX har fokus på de populære seriene fra USA, og viser seriene kun timer etter lansering i USA. 

BBC BRIT er en britisk underholdningskanal hvor programinnholdet er skreddersydd til det norske TV-publikummet. 

Alle 3 kanalene er kommersielt drevet hvor vi tilbyr våre annonsører å vise deres reklamefilm opp mot ønsket målgruppe.  Målgruppene vi tilbyr er definert i prislisten og er priset etter TV-valutaen “TRP” – target rating point.  1 TRP tilsvarer 1 % av den målgruppen man kjøper som ser på TV.  

Kontaktinformasjon

Ta kontakt for prisliste, bestilling og annen informasjon: 

Stian Aalykke

KEY ACCOUNT MANAGER

E-post: stian.aalykke@fox.com

Mobil: + 47 93 40 03 79

Roar Johansen

KEY ACCOUNT MANAGER

E-post: roar.johansen@fox.com

Mobil: +47 41 22 08 45

Anders Borge

Deputy Country Manager

E-post: anders.borge@fox.com

Mobil: +47 92 49 48 42

Tekniske spesifikasjoner ved levering av annonsemateriell

Reklame spot krav:

Vi mottar reklame spots levert igjennom Adstream eller Adtoox

Reklame spot struktur:

Spotene må inneholde: Klokke nedtelling (minimum 10 sekunder)

Tittel

Lengde

Annonsørers navn

Lyd konfigurasjon

 Lyd:Viktig: lyd nivå = -12db full styrke

Bilde format:16:9

Deadline:

Spoter sendt gjennom www.Adstream.com eller www.Adtoox.com må være tilgjengelig

5 dager før sendetid.

PRISLISTE 2015

Målgrupper  

Personer 18-34 NOK 7 771Menn 18-34 NOK 6 978 Kvinner 18-34NOK 9 516

Personer 21-50 NOK 7 930Menn 21-50 NOK 7 137 Kvinner 21-50NOK 9 516

Personer 30-55 NOK 7 771Menn 30-55 NOK 7 137 Kvinner 30-55NOK 9 119

Sesong Index  

PeriodeJanuar 1-5 Februar 6-9Mars 10-13April 14-18Mai 19-22Juni 23-26Juli 27-31August 32-33August 34-35September 36-39Oktober 40-44November 45-48Desember 49-52Desember 53. 

Index70100115120120115656511512512512511080

Spot Index 

Sek.51015202530354045505560

Index5060708090100120130140160180200

Generelle betingelser FOX 2015 

Provisjoner og Godtgjørelser:

Byråprovisjon 3%, Informasjonsgodtgjørelse 2%, Sikkerhetsstillelse 2%

Kampanjeavvikling:

Alle Kampanjer avvikles som run-by-station. Det vil si at kampanjen plasseres etter den aktuelle målgruppes seermønster i en gitt periode.

Uketrykk garanteres ikke men etterstrebes

Kampanjer avvikles på National Geographic Channel, FOX og BBC Entertainment i kombinasjon. Fordelingen vil være i henhold til den respektive kanals andel av den totale seingen  

Ønskes det å ekskludere en eller flere av FIC/BBC kanalene på en kampanjeavvikling så tilkommer det et pristillegg på 20%

Ved introduksjon av nye kanaler i løpet av året står Fox fritt til å inkluderes disse i avvikling av kampanjer.

Spesialplasseringer:

Ønskes plasseringer etter eget ønske tilkommer et pristillegg på 10%.

Top&Tail:

Ved plassering av 2 eller flere spotter for en kampanje innenfor samme break tilkommer et generelt pristillegg på 15%.

Kampanjeendring:

- Ved flytting 3 kalenderuker før avtalt kampanjestart tilkommer et gebyr på 5% av kampanjens verdi

- Ved flytting 2 kalenderuker før avtalt kampanjestart tilkommer et gebyr på 10% av kampanjens verdi

- Ved flytting 1 kalenderuke før avtalt kampanjestart tilkommer et gebyr på 15% av kampanjens verdi

- Ved flytting 6 dager eller mindre før avtalt oppstart tilkommer et gebyr på 100% av kampanjens verdi

- Alle flyttinger som signaliseres 3 kalenderuker + 1 dag eller mer før avtalt oppstart gjøres uten omkostninger

- Ved kampanjer som går gjennom hele året defineres avtalt oppstart som første dag i hver kalendermåned  

- For at en flytting av kampanje skal være gyldig må den kommuniseres skriftlig

Kampanjeavbestilling:

- Ved avbestilling 4 til 3 kalenderuker + 1 dag før avtalt oppstart tilkommer et gebyr på 10% av kampanjens verdi

- Ved avbestilling 3 kalenderuker eller mindre før avtalt oppstart tilkommer et gebyr på 100% av kampanjens verdi

- For at en avbestilling skal være gyldig må den kommuniseres skriftlig

Over/Underlevering :

Ved underlevering kan kampanjen forlenges til avtalt antall trp er levert. Om dette ikke er ønskelig vil verdien på underlevert trp bli omregnet til kroner som igjen kan tas ut på et senere tidspunkt innen 31 desember samme kalenderår.

Etter dette frafaller tilgodehavende. Det er oppdragsgivers ansvar å ha kontroll på eventuell underleveringer og at disse avvikles innen samme kalenderår.  Underleveringer til en verdi av 2500 kroner eller mindre etterleveres ikke. 

Kampanje materiell:

Alt materiell må leveres 4 virkedager før første avtalt visningsdag.

Plasseringer som må tas ut på grunn av for sent levert materiell erstattes ikke.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at materiellet leveres med de gjeldende tekniske spesifikasjoner og at det kreative innholdet er innenfor gjeldende lover og regler.

Plasseringer som må tas ut på grunn av mangelfull materiell erstattes ikke.

FIC/BBC forbeholder seg retten til å avvise materiell som bryter de gjeldende regler eller som på annen måte ikke egner seg for sending.

Betalingsbetingelser:

30 dager etter faktura dato. Det pålegges 2% rente pr måned ved overskridelser